Những tháng đầu năm 2021 vừa qua để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là khoảng thời gian ghi dấu những sự kiện Chính trị trọng đại có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước trong thời kỳ đổi mới, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021 - 2026). Bên cạnh đó tình hình, điều kiện, bối cảnh cũng đặt ra nhiều thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 trong đó đã tác động mạnh mẽ đến việc triển khai các hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và lĩnh vực Văn hóa, Văn nghệ nói riêng trong những tháng đầu năm 2021.

Trước tình hình đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19 nhằm duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ Chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và đạt được kết quả quan trọng, phù hợp diễn biến của dịch bệnh.

Điện Biên cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đã dừng tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều hoạt động, sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn không được diễn ra theo kế hoạch, hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động, thư viện lưu động... bị gián đoạn. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, kết quả hoạt động của ngành và nhu cầu hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tỉnh Điện Biên, Ngành đã tập trung tham mưu các Kế hoạch trình UBND tỉnh như: kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử, Kế hoạch thực hiện KL 76 tiếp tục thực hiện NQ 33, Kế hoạch triển khai đề án, chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch tiếp tục phát triển Đề án Văn hóa đọc giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030....

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, trong đó tập trung truyên truyền các sự kiện nổi bật như: Đại hội Đảng toàn quốc, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng chống covid 19.

Triển khai linh hoạt cách làm, triển khai nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa phù hợp với diễn biến dịch bệnh covid 19 thể hiện một số điểm như sau:

+ Thay đổi hình thức tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/trang thông tin điện tử, trên màn hình led, trên các trang mạng xã hội, thu âm và phát trên hệ thống loa phát thanh, xe loa lưu động tại địa bàn cơ sở, đồng thời dịch và tuyên truyền bằng tiếng dân tộc.   

+ Kịp thời đẩy mạnh hoạt động biểu diễn phục vụ cơ sở gắn với tuyên truyền 02 ND lớn Đại hội Đảng và cuộc bầu cử ngay khi khống chế dịch bệnh.

+ Trong thời điểm dừng tổ chức các hoạt động văn nghệ tập trung đông người, đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kịch bản, chương trình. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức ghi hình các chương trình nghệ thuật để phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số đặc biệt là mạng xã hội.

+ Tổ chức kiểm tra sát hạch đội ngũ diễn viên, ca sĩ, nhạc công tại các đơn vị trực thuộc, theo đó đã đánh giá, xây dựng lộ trình, phương án tập huấn nâng cao chất trình độ chuyên môn cho đội ngũ ca sĩ, diễn viên, nhạc công của ngành.

+ Về hoạt động thư viện, phát hành sách: chuyển đổi phương án hoạt động phục vụ bạn đọc, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, trong thời gian không mở cửa phục vụ bạn đọc, tập trung bố trí sắp xếp lại kho sách, số hóa tài liệu, tăng cường giới thiệu sách mới trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn ra vô cùng phức tạp, mỗi ngày có hàng nghìn ca nhiễm mới, số ca tử vong tăng cao. Điện Biên mặc dù không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, đa phần bệnh nhân covid đã được điều trị khỏi. Tuy nhiên, nhiệm vụ phòng chống covid 19 vẫn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do đó, việc nhận thức rõ hơn những khó khăn, thách thức, chọn cách tiếp cận mới để thấy, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn có những khó khăn khách quan, chủ quan.

Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân, đảm bảo việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid - 19 trong thời gian tới. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của, Quy chế dân chủ. Tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, triển khai nhiệm vụ với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, rõ người, rõ việc.

2. Các đơn vị chủ động xây dựng phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Chỉ đạo các tổ, đội theo lĩnh vực chuẩn bị sẵn sàng các phương án, chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ khi điều kiện cho phép có thể triển khai ngay phục vụ nhân dân. Trọng tâm là xây dựng và triển khai kịch bản các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hậu đại dịch covid-19 nhằm cổ vũ, động viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lao động, sản xuất trong nhân dân; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khởi động, thúc đẩy, thu hút phát triển du lịch.

3. Tận dụng thời gian không tổ chức các hoạt động tập trung, các đơn vị chỉ đạo diễn viên tăng cường tập luyện, tự rèn luyện chuyên môn; xây dựng chương trình, kịch bản các sự kiện, phát động sáng tác âm nhạc, kịch bản phim, thông tin lưu động....

4. Tiếp tục khẩn trương tham mưu triển khai các Chương trình, Đề án, kế hoạch lĩnh vực văn hóa đã được Bộ VHTTDL, UBND tỉnh phê duyệt như: các kế hoạch về lĩnh vực thư viện, chỉ đạo thư viện đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu, hoàn thiện thư viện điện tử, Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngay sau khi Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện, Đề án Ngân hàng tên đường phố. Đánh giá công tác quản lý dịch vụ văn hóa như hệ thống bảng quảng cáo tấm lớn ngoài trời trên địa bàn tỉnh, karaoke, lớp năng khiếu, đạo tào nghệ thuật...

Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại song những kết quả đáng ghi nhận từ việc chuyển đổi các hoạt động văn hoá, văn nghệ mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được đã khẳng định hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc Sở. Đồng thời, đây cũng là kết quả xứng đáng thể hiện sức mạnh đoàn kết, tính sáng tạo, chủ động và tinh thần tự nguyện cống hiến của tập thể ngành, từ đó nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa văn hóa Điện Biên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn lực cho sự nghiệp phát triển quê hương, Đất nước.

 

http://svhttdldienbien.gov.vn/Mộc Trà (ảnh: Tư liệu)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 85.974
Online: 42
°