Nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, có những đóng góp tiêu biểu cho hoạt động nghệ thuật trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - Năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

     Sáng ngày 16/8/2021, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”  tỉnh Điện Biên lần thứ 10, năm 2021 đã họp xét tặng các danh hiệu này trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn. Đồng chí Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, năm 2021 và Hướng dẫn về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 07 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trong đó có 01 “Nghệ sĩ nhân dân” và 06 “Nghệ nhân ưu tú”. Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Hội đồng cấp cơ sở, xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”.  

Kết quả 01 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (Nghệ sĩ Ưu tú Điêu Thị Thực, Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên) và 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ sĩ ưu tú” (Bà Phạm Thị Thu, Phó Trưởng đoàn Ngh thuật tỉnh Điện Biên và Ông Nguyễn Huy Thông, Đội trưởng Đội nhạc, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên) đủ điều kiện đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xem xét tại cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín

Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân, đối chiếu với các điều kiện và các tiêu chuẩn theo quy định, các thành viên Hội đồng cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích, lựa chọn những gương mặt tiêu biểu, có sức lan tỏa trong xã hội, có uy tín trong cộng đồng và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển văn hóa, nghệ thuật của tỉnh để xem xét vinh danh đúng đối tượng.

Trên cơ sở đó các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín cho từng cá nhân. Kết quả cuộc họp 03 hồ sơ đề nghị xét tặng đều được thông qua, trong đó: 01 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”  và 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ sĩ ưu tú” đủ điều kiện đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét các bước tiếp theo trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Các nghệ sĩ được vinh danh sẽ khích lệ tinh thần và có thêm động lực để làm tốt công tác phát triển hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Dương Thanh Quang - http://svhttdldienbien.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 86.002
Online: 84
°