Thực hiện Kế hoạch số 78 /KH-ĐNT, ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc kiểm tra chất lượng diễn viên, ca sĩ, nhạc công Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên năm 2021. Ngày 18/6/2021 Đoàn Nghệ thuật tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng diễn viên, ca sĩ, nhạc công. Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19, đơn vị tổ chức thành 02 buổi (buổi sáng đánh giá chất lượng diễn viên múa, buổi chiều đánh giá chất lượng diễn viên ca, nhạc).

Đến dự có đồng chí: Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa.

Trong lộ trình xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên thành Đoàn Nghệ thuật ca - múa - nhạc dân tộc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Khi đề án đang chờ được phê duyệt, chưa có những giải pháp đồng bộ, đơn vị coi việc tổ chức đánh giá chất lượng ca sỹ, diễn viên, nhạc công hàng năm là biện pháp nhằm nâng cao kỹ thuật chuyên môn trong lao động nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, thưởng thức văn hóa nghệ thuật của khán giả trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc các nội dung kiểm tra chất lượng diễn viên, ca sỹ, nhạc công, đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở VHTTDL đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo và chất lượng diễn viên của đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh kết quả kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ diễn viên để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra chất lượng diễn viên, ca sỹ, nhạc công


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 96.547
   Online: 58
   °