Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 2/5/2021 UBND tỉnh đã có công văn số 1259/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và địa bàn quản lý có trách nhiệm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ và của Bộ Y tế tại Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch covid-19.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải đảm bảo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. 

Dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết (quán bar, karaoke, vũ trường, game) trên địa bàn tỉnh từ 18 giờ 00 phút ngày 02/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh covid-19, các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế tại Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch covid-19 để người dân biết chủ động tham gia phòng chống dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch covid-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./. 

Dẫn nguồn: Dienbien.gov.vn 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 85.997
   Online: 25
   °