Triển khai Kế hoạch số 108-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 22/3/2021, tại Rạp chiếu phim Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Sở.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Việt Dũng -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc; toàn thể các đảng viên của Đảng bộ; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của Sở.

Đồng chí Phạm Việt Dũng -  UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ,  đảng viên được nghe các báo cáo viên thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt, truyền đạt các Chuyên đề cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 02 Nghị quyết trên.

 Đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận Hội nghị; đề nghị 09 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở tiếp tục triển khai tới các toàn thể công chức, viên chức, người lao động (không phải là đảng viên) tiếp tục nghiên cứu những nội dung cơ bản, trọng tâm của các Nghị quyết; đồng thời, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện viết bài thu hoạch về kết quả học tập Nghị quyết và việc triển khai, vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn trong thời gian tới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đồng chí Đoàn Văn Chì -Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Báo cáo viên thuộc Đảng ủy Sở VHTTDL quán triệt, truyền đạt các Chuyên đề cơ bản của Nghị quyết

 Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt; giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng. Đồng thời, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết. Qua đó tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức; thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở về những nội dung của Nghị quyết; tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Sở VHTTDL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 85.982
   Online: 135
   °