Trong 2 ngày 01- 02/6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Tâm huyết, Trách nhiệm". Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lỳ Lỳ Xá - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Sở, Giám đốc Sở VHTT&DL; cùng trên 150 Đảng viên và 25 quần chúng ưu tú của 9 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy khối cơ quan và DN nghiệp tỉnh … Đảng bộ đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động linh hoạt đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác qua từng năm và cả giai đoạn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là xây dựng Chi, Đảng bộ gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quvết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nhiệm vụ, mục tiêu chung, chỉ tiêu cơ bản đạt so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III để ra,  đặc biệt chỉ tiêu về phát triển đảng vượt 96% kế hoạch đề ra, kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể nhiều năm đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến rõ rệt thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức quán triệt và xây dựng chương trĩnh hành động thực hiện Nghị quyết, các chuyên đề. Kết quả có 100% đảng viên, trên 95% quân chúng được học tập, quán triệt (vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra).

Đại biểu tham dự Đại hội

Đảng bộ Sở hiện có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Đan. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ có 4 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 3 năm được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen.

Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, có nề nếp, chất lượng ngày càng nâng lên, trong sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấụ, khơi dậy và phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Hàng năm 100% các chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác tham mưu, định hướng phát triển hoạt động VHTTDL tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả cao. Về lĩnh vực văn hóa, nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa luôn được quan tâm, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn hóa văn nghệ quần chúng, điện ảnh, thư viện, bảo tàng, phát hành sách... được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đồng chí Lỳ Lỳ Xá - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về lĩnh vực Gia đình: Triển khai hực hiện tốt Luật và mục tiêu chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tiếp tục duy trì sinh hoạt, các thành viên trong nhóm tích cực tham gia hòa giải khi có các vụ bạo lực gia đình xảy ra, từng bước ngăn chặn và hàng năm giảm 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Về lĩnh vực thể thao, nhiệm kỳ qua, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các hoạt động thế dục thế thao được tham mưu tổ chức và hướng dẫn thường xuyên, liên tục tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ; các môn thể thao mũi nhọn được quan tâm đầu tư, phát triển; thành tích của vận động viên từng bước được cải thiện, số vận động viên đạt đẳng cấp và số huy chương đạt được hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Về lĩnh vực Du lịch, có bước phát triển khả quan, đã từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng, phong phú, có chất lượng như: Du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng, đẩy mạnh, phối hợp và lồng ghép với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống, góp phần quảng bá, giới thiệu và khẳng định thương hiệu du lịch Điện Biên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào đời sống xã hội, ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được những kết quả nhất định góp phần không nhỏ trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  

Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Sở

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã đề ra 9 chỉ tiêu và 8 giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tâm huyết nghề nghiệp, năng lực công tác cho cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với phương châm “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tiếp tục đổi mới, sảng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, xác định các hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm “phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vừng mạnh toàn diện”  và 9 chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 có 72% hộ gia đình văn hóa; 65% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa; có 35% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, 23% số hộ gia đình luyện tập TDTT. Giai đoạn 2021 - 2025, đón trên 5,4 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt trung bình trên 10%/năm, trong đó có 620 ngàn lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 8.500 tỷ đồng. Hằng năm có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Phấn đấu 100% đảng viên, trên 90% công chức, viên chức, người lao động được tập trung học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 50 đảng viên trở lên; hằng năm 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trờ lên, ưong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm 100% gia đình đảng viên, trên 95% gia đình công chức, viên chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa; cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, công sở Xanh - Sạch - Đẹp. 100% chi, đảng bộ chỉ đạo, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT thu hút khoảng 80% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia tập luyện thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lỳ Lỳ Xá - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của tỉnh . Thay mặt BTV Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở VHTTDL đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới, đồng chí đề nghị Đảng Bộ Sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VHTTDL lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ; Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy trong xây dựng nghị quyết, quy chế làm việc phù hợp với thực tiễn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy địn…; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, xây dựng thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ; Đề nghị các đồng chí đảng viên dự Đại hội phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để bầu và BCH Đảng bộ khóa 4… 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm  12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí (khuyết 01 đ/c) và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng bộ khóa III tiếp tục được tín nhiệm cao và tái cử chức vụ Bí thư Đảng uỷ Sở VHTTDL khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đó, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kế thừa và phát huy truyền thống, kết tinh trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong toàn ngành qua các kỳ Đại hội và chặng đường xây dựng, phát triển; mở ra một trang mới toàn diện, bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Nguồn: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 30.354
   Online: 74
   °